Fredag

Mulle: Fnöh! Matte: Ja. Mulle: Fnöhfnöhfnöhfnöh!! Matte: Litegrann, ja Mulle: FNÖH! FNÖH! FNÖÖÖÖÖH!!!! Matte: Ja, men slutta sprattla! Annars kommer du att… Mulle: OÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!! Matte: …halka. Mulle: Ao. Matte: Ja, så går det. Kan du gå försiktigt in från hagen nu? … Continue reading