Comments

Nomnomårstid — 7 Comments

  1. Man kan demonstrera genom att inte äta ett enda strå inomhus också. Mig närstående hestar använder den metoden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *