Comments

Voff — 3 Comments

  1. Det ser ut som att Mullehästens beteende smittat av sig något. Eller är det tvärtom? Mulle är en retrieverwannabee?

Leave a Reply to Helena Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *