Comments

2012, The Anthem — 5 Comments

  1. Troligtvis raggsocka, ja. Den mest misstänkta raggsockan kom in med en sko för lite och allmänt stel i hela kroppen 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *