Comments

Borta — 6 Comments

  1. Jag tror Waldo är i sin alternativa lerdimension. Mulle måste vara den enda hästen i världen som hittar lera när det är åtta minus, seriously.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *