WE-skolan v.38 – Enkelslalom

Efter några veckor med lydighet, trix och fix tycker vi det är dags att börja med övningar med lite fart i!

Mulles absoluta favoritövningar inom Working Equitation är slalomövningarna.  I slalom behöver man vara kvick, stark och smidig för att få till det snyggt, och Mullehästen tycker det är så roligt att han skuttar på stället när han får syn på övningen (bless him). Slalom finns i två olika varianter, enkelslalom eller dubbelslalom (kallas även parallellslalom). WE-skolan kommer ta upp enkelslalom idag och dubbelslalom nästa vecka.

Som namnet på övningen skvallrar om är enkelslalom helt enkelt en slalomövning genom en enkel rad pinnar. Vid hemmaträning går det fint att använda hinderstöd (dock ej på tävling, mer om det senare).

Slalombanan består av minst fem stolpar med sex meters mellanrum, som ska ridas igenom i slalom, som nedan;

På träning:

Rida slalom är egentligen inte särskilt avancerat. Det förekommer redan i ridskolans nybörjargrupper i skritt och kanske trav. Principen är att gå till höger om varannan stolpe och till vänster om varannan. Mellan stolparna rider man på en liten diagonal linje.

Inled med att rida övningen i skritt eller trav, den gångart som känns lagom styrbar och trygg, för att hitta väg och linje mellan stolparna. Börja alltid så att du har första stolpen till höger om dig. Försök hitta en linje med mjuka svängar och en liten diagonal där du har tid att ställa om hästen. Omställning och riktningsbyte ska alltid ske precis mitt mellan stolparna.

När ni funnit vägen genom serien i trav, börja lägga in övergångar till skritt ett par steg mitt mellan stolparna, eller en halt.

Nästa steg är att göra slalomen i galopp. Eftersom slalomen består av svängar i båda riktningar kräver det naturligtvis att man byter galopp varje gång man passerar mellan stolparna, antingen med enkelt byte eller i språnget.

Att tänka på:
– Håll linjen
– Var noga med att bytet / omställningen / riktningsbytet sker precis mitt mellan stolparna
– Tänk på att hästen ska vara ställd åt stolpen i bågarna
– Var noga med övergångarna, då de är en viktig bedömningspunkt
– I galopp är övningen väldigt samlande, så oftast behövs inte särskilt mycket samlande ridning, utan mer fokus på att rida framåt så hästen orkar hålla igång igenom hela övningen. Samlingen kommer på köpet.
– Börja med 2-3 stolpar första gångerna, så ni hittar rätt plats mellan stolparna för växlingen.

På tävling:

I lätt klass rids övningen i trav, antingen med skrittövergång (1-3 steg) mellan stolparna, eller med bara omställning. Minst fyra stolpar, oftast fem.
I medelsvår klass rids övningen i galopp, med enkelt byte (skritt 1-3 steg) eller byte i språnget, beroende på vad banbyggaren är på humör för. Minst fem stolpar.
I svår klass rids övningen i galopp med byte i språnget och enhandsfattning. Minst fem stolpar.

I speedmomentet behöver man som vanligt inte tänka på vägen elelr snygga byten, då ska det bara gå fort! Att stöta i stolparna ger tidstillägg och att flyta ut för långt åt sidorna kostar tid.

På träning går det bra att använda hinderstöd, men på tävling bör man undvika dem, då speedmomentet kan göra att hästarna går så nära stolparna att de trampar på hinderstödsfoten. Att få hinderstöd som välter över ekipaget i full galopp är typiskt dåligt. Istället brukar man använda sig av plastkäppar som är fastcementerade i femlitershinkar eller liknande. Stolparna ska vara två meter höga och får inte sitta fast i marken.

Det som bedöms på tävling är jämnheten i rörelserna, precision och harmoni, ryttarens hjälper samt kvaliteten på gångartsväxlingar, byten och omställningar.

Överkurs:

Minimum är fem stolpar, men ju starkare hästen blir, desto fler stolpar kan man använda.

Vill man utmana lite, lägg in en halt i varje övergång, dvs galopp – halt – galopp, istället för byte.

Frågor i kommentarsfältet, och lycka till!


Comments

WE-skolan v.38 – Enkelslalom — 2 Comments

  1. Enligt rykte komer kanske ändringar till nästa TR, att det i LA kan vara bibehållen galopp, alltså att varannan båge blir i förvänd. Om inte annat en bra övning det med 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *