Rena smörgåsbordet

Dagens citat:

Åsa: “Mullehästen är lite som en Skogaholmslimpa!”
Matte: “Limpa?!?”
Åsa: “Ja, han ser ut som en Skogaholmslimpa.”
Matte: “En möglig Skogaholmslimpa då eller? Han är ju vit.”
Åsa: “Ja, precis!”
Matte: “…”
Åsa: “Det är inget fel på Skogaholmslimpor. Det är fina, rejäla grejer det!”

Tack?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *